سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳:۱۱
 

HSE بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی

  ماموریت حوزه مدیریت HSE  درسازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

 

در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت توجه به مسائل سلامت, ایمنی و محیط زیست یک ارزش است . هدف ما ایجاد محیط کاری ایمن , صیانت از سلامت کارکنان ؛ بیماران ؛ خدمت گیرندگان و پیشگیری از حوادث , آسیب به اموال و محیط زیست با توجه به استانداردهای جهانی می باشد . اعتقاد داریم استقرار , توسعه و بهبود مستمر نظام مدیریت سلامت , ایمنی و محیط زیست بخش جدایی ناپذیر از مدیریت کل سازمان است که منجر به افزایش کیفیت خدمات , بهره وری و نهایتا رضایت مندی کارکنان و مراجعین خواهد شد .

 

:o:بیانیه تعهد و خط مشی سلامت ،ایمنی،محیط زیست

:white_check_mark:ماموریت

:white_check_mark:تاریخچه

:white_check_mark:کارت های بین المللی ایمنی شیمیایی (ICSC)