سال جهش تولید

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۱۳
 
بهداشت محیط

بهداشت محیط

بهداشت محیط در برگیرنده مطالعه فاکتورهای محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است .به عبارتی دیگر بهداشت محیط عبارتست از: کنترل عوامل محیطی (هوا، آب و خاک) به نحوی که برای انسان و متعلقات آن زیان آور نباشند وکنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت .

معرفی حوزه بهداشت محیط در صنعت نفت

دستور العمل ها

آشنایی با همکاران محترم مناطق

تعداد کارشناسان مناطق و مراکزی که مورد بازدید قرار میگیرند

اهم فعالیتهای واحدهای بهداشت محیط در شرکت ها و ادارات تحت پوشش