سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۱۹
 

اهداف امور سلامت کار و HSE سازمان بهداشت و درمان صنعت سازمان

ارتقاء سلامت کارکنان صنعت نفت

بهبود کیفیت خدمات تخصصی طب کار متناسب با شغل کارکنان

افزایش پوشش خدمات سلامت کار

افزایش رضایت مندی مشتریان از خدمات مراکز سلامت کار

بهینه سازی سیستم تبادل اطلاعات بین مراکز سلامت کار و شرکت های صنعتی

ارتقاء دانش و مهارت کارکنان در مراکز سلامت کار

توسعه کار تیمی و یکپارچگی عملیاتی در ارتقاء سلامت

بهبود اثر بخشی و افزایش کیفیت خدمات اورژانسی صنعتی

بهبود دسترسی به خدمات سلامت کار برای کارکنان صنعت نفت