سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲:۲۱
 

معرفی واحد تغذیه بهداشت و درمان  صنعت نفت:

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بهره جستن از حضور اساتید و کارشناسان مجرب تغذیه در تمامی مناطق سازمان  نقش مهمی در پیشگیری و درمان جمعیت تحت پوشش ایفا میکند و که عنوان بازوهای توانمند سازمان محسوب  میشود  وهم راستا با اهداف سازمان بهداشت جهانی و کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن غیر واگیر جمهوری اسلامی ایران سهم به سزایی در این مهم دارد .

شورای تخصصی بهبود تغذیه  :

شورای تخصصی بهبود تغذیه در بهداشت و درمان صنعت نفت با هدف بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء سلامت کارکنان خدوم صنعت نفت از سال 1383  شروع به کار کرد. این شورا ابتدا با حضور7 نفر از کارشناسان تغذیه فعالیت خود را اغاز و هم اکنون به نقش مهمی که ایفا میکند در سطح سازمان  نمایندگان  فعالی از بین کارشناسان تغذیه مناطق دارد . فعالیت های این  شورا در 4 حوزه مهم تقسیم بندی میشود .  

خدمات مشاور ای  تخصصی  تغذیه :

کارشناسان دراین حوزه با تاکید بر پیشگیری وکنترل و خودمراقبتی درخصوص بیماریهای مزمن (هایپر لیپیدمیا، هایپرتنشن، دیابت و چاقی)توصیه های لازم را به بیماران میکنند . مسیر ارجاع بیماران به کلینک های تخصصی تغذیه معمولا واحد های طب صنعتی ، پزشک خانواده، پرستار خانواده و یا دیگر کلینیکهای تخصصی(داخلی ,اطفال و..)  می باشد

مدیریت خدمات غذایی در رستوران ها و مراکز طبخ و توزیع غذا

الف:نظارت برفرآیندها

   نظارت برتهیه ،طبخ وتوزیع غذا،کیفیت و کمیت اقلام مصرفی  ،رعایت زنجیره سرد پروتئین و بهداشت موادغذایی ،نظارت  بر سردخانه،یخچالهاوآشپزخانه  وهمچنین نظارت بررژیم های غذایی بیماران .

ب: نظارت بر انعقاد قراردادهای بخش تغذیه  

نظارت بر اجرای صحیح قراردادهای غذایی دررستوران  بهداشت و درمان ویا دررستوران شرکتهای اصلی.  همچنین در مناطقی که سازمان  دارای بیمارستان می باشد کارشناسان تغذیه نیزبراساس سنجه های وزارت بهداشت دربحث اعتبار بخشی بیمارستان نقش مهمی را ایفا مینمایند

حوزه سوم: فعالیتهای  آموزشی

از آنجا که بهبود الگویی رفتار تغذیه ای نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه دارد کارشناسان تغذیه بابرگزاری برنامه های آموزشی به صورت سمینار و یا کارگاه آموزشی و آموزش چهره به چهره  برای گروههای مختلف در بهداشت و درمان صنعت نفت و همچنین در مراکز عملیاتی  نقش مهمی را ایفا مینمایند این آموزش ها درمناسبتهای مختلف از جمله روز سالمند،روز جهانی دیابت ،روز جهانی غذا، هفته ملی سرطان ، هفته سلامت مردان بسیار پر رنگ تر برگزار میگردد حوزه فعالیتهای آموزشی تغذیه مشتمل بر 3بخش آموزش سلامت خانواده ، آموزش سلامت کار ، آموزش  کادر درمان میباشد .

حوزه چهارم :ارتباط درون سازمانی کارشناسان تغذیه بهداشت و درمان با شرکتهای اصلی و زیر مجموعه هادر مناطق عملیاتی.

در حال حاضرکارشناسان تغذیه بهداشت و درمان در قالب فعالیتهای طب صنعتی با شرکتهای اصلی و فرعی در سه بخش مشاوره تغذیه ،نظارت بر پیمانهای غذایی و آموزش  وفرهنگ سازی تغذیه ای مشغول همکاری می نماید.