سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۰۲
 
طب کار

تعریف طب کار : Occupational Medicine

                              

تعریف طب کار :

شاخه‌ای از طب پیشگیری (Preventive medicine)است که به بررسی روابط موجود بین سلامت شاغل ، توانائی انجام کار و عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیکی ، شیمیایی و ارگونومیک محیط کار می‌پردازد و با در نظر داشتن محیط شغلی افراد و گروهها به نیازهای مربوط به سلامت شاغلین می‌پردازد که شامل فعالیت‌هایی از جمله شناسایی، ارزیابی، درمان، کنترل و پی گیری درمان و پیشـگیری از بیماری‌ها و صـدمات مـرتبط با کار می‌باشد

ماموریت : 

حفظ سلامت شاغلین در محیط های کاری مهمترین ماموریت حوزه سلامت کار است . با توجه به فراوانی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع نفت و گاز و نیز شیوع بالای بیماری های مزمن و مرگ و میر ناشی از آن  ، واحدهای سلامت کار و HSE بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار , خدمات خود را از نخستین روزهای شروع به کار صنعت عظیم نفت در جنوب کشور آغاز نمود و این واقعیت غیر قابل انکار است . 

وظایف:

تیم سلامت کار شامل پزشک دوره دیده طب کار به عنوان پزشک معاینه کننده؛ دکترای علوم آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشات خون و ادرار؛ کارشناس بهداشت حرفه ای جهت اندازه گیری و یا برآورد عوامل زیان آور موجود در محیط کار شاغلین؛ کارشناس شنوایی شناس جهت بررسی تاثیر سر و صدای محیط کار (ادیومتری) بر شنوایی شاغلین ، اپراتور جهت انجام تست تنفس (اسپیرومتری) زیر نظرمستقیم مسئول فنی تیم و نیز پزشک متخصص طب کار جهت ارائه نظر نهایی در خصوص شرایط ادامه کار شاغلین بر اساس مواجهات محیط کار و وضعیت سلامت شاغل به عنوان مسئول فنی تیم سلامت کار  این تیم پس از ارزیابی و تعیین عوامل زیان آورموجود در محیط کار شروع به طراحی معاینات  کرده یعنی بر اساس نیازمندیهای جسمی و روحی روانی شغل مورد نظر؛ اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی برای هر شغل را  طراحی کرده و طی برنامه ریزی قبلی و فراخوان کارکنان، شروع به معاینات دوره ای پرسنل می نماید.

 

 

 پس از اتمام معاینات و شناسایی شاغلین در معرض خطر؛ اقدام به انجام مشاورات تخصصی لازم جهت شاغلین بیمار و یا در معرض بیماری و نیز اقدامات کنترلی محیط کار از طریق کارشناسان HSE شرکتها می نماید.

 پروژه ها:

1-      تعیین شیوع و بروز بیماریهای شغلی

2-      تعیین شیوع و بروز بیماریهای غیرشغلی (بیماریهای مزمن غیر .واگیر)

3-      مقایسه بیماریهای شغلی و غیر شغلی بین شرکتهای نفتی

4-      مقایسه بیماریهای شغلی و غیر شغلی با شاخصهای کشوری

5-      اقدامات کنترلی جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار

6-      کنترل بیماریهای شغلی و غیرشغلی