سال رونق تولید 

امروز پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۴
 

همکار ارجمند به منظور ارسال پیشنهادات ، انتقادات و شکایات شما عزیزان امکانات لازم در سامانه وجود دارد و شما میتوانید با تکمیل و ارسال آن مشکلات مدنظر را با فوریت بیشتری پیگیری نمائید ولی به جهت احترام به نظر شما فرم قدیمی در سایت میباشد و میتوانید دانلود فرمائید و به آدرس اعلام شده  ارسال فرمائید

 

:arrow_backward:موافق استفاده از سامانه جدید هستم 

 

:arrow_backward:موافق تکمیل فرم های قدیمی و ارسال به آدرس سازمان هستم