سال رونق تولید 

امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۰:۵۴

فرم ارائه پیشنهادات , انتقادات و توصیه هایی اصلاحی جهت نکات قابل بهبود در حوزه سلامت کار

اطلاعات فردی
*
اطلاعات سازمانی
به منظور انجام پیگیری سریعتر و دقیقتر نوع مشکل یا مشکلات را مشخص فرمائید
لطفا به صورت دقیق مشکل را مطرح بفرماییدتماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839