حمایت از کالای ایرانی

امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۰۷:۲۱

به منظور دسترسی به مستندات مختلف(دستور العمل،روش های اجرایی ،فرم ،لیست ،...) بعد از انتخاب در منو گروه بندی میتوانید جستجو و دانلود فرمائید  

عنوانتاریخ تصویب  
پرسشنامه ارزیابی درد ایسکمیک قلبی ( برای افراد بالای ۴۰ سال ) Rose Questionnaire
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
پرسشنامه غربالگری تغذیه ای 19-59 سال
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
فلوچارت اقدامات لازم در ارزیابی فعالیت بدنی
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
جدول طبقه بندی فعالیت بدنی بر اساس واحد مت
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
پرسشنامه ارزیابی آمادگی برای فعالیت جسمانی PAR Q Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
پرسشنامه سنجش میزان فعالیت بدنی ( بالغین )
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرای برنامه های مداخله ای خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی در کارکنان صنعت نفت
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
تنظیم رژیم غذایی به کمک کامپیوتر - کالری سنجی
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
 
رژیم غذایی برای پیشگیری و کاهش پرفشاری خون ( DASH)
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای خود مراقبتی خانواده
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران ( ایراپن)
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
سند جامع بهبود تغذیه
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کارکنان مشاغل کشتیرانی و دریانوردی
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کار با رسپیراتور
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کارکنان پرتوکار
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کارکنان فراساحل
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی رانندگان جرثقیل و لیفتراک
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کارکنان بهداشت و درمان
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کارکنان کار در ارتفاع
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
فرم خود اظهاری در معاینات پزشکی کارکنان حراست
[ ستاد سازمان - ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ]
۱ ۲ ۳ ۴
۶۸ مورد، صفحه ۱ از ۴