سال جهش تولید

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۳۸
 

شرح وظائف واحد کارشناسی تغذیه

:white_check_mark:بخش مشاوره و رژیم درمانی

 

 1. ویزیت و مشاوره تغذیه ای بیماران بستری
 2. پیگیری وضعیت تغذیه بیماران بستری
 3. ویزیت تغذیه ای مراجعین کلینیک تغذیه بیمارستان
 4. ارائه انواع آموزش های تغذیه ای به گروههای هدف
 5. اجرای کلیه دستورالعمل های تغذیه بالینی و اعتباربخشی مربوط
 6. انجام سایر امورات بالینی مربوط به رژیم غذایی بیماران


 

:white_check_mark:بخش مداخله در فرایند بخش تهیه غذای بیماران

 

 1. نظارت تغذیه ای بر فرایندهای تهیه ، طبخ و توزیع غذا تا بالین بیمار
 2. نظارت بر تطبیق فرایندهای تهیه غذا مطابق با اصول و قوانین تغذیه ای صحیح
 3. تهیه و تنظیم برنامه و منوهای غذایی مناسب جهت بیماران و پرسنل
 4. پیگیری سایر امورات مربوط به بخش تولید غذا مطابق با دستورالعمل ها و مقررات اعتباربخشی
 5. برنامه ریزی در بخش تولید غذا