سال جهش تولید

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۴۴
 

 

آینده از آن ملتی است که گذشته خود را خوب می شناسد 

در طول سال های گذشته همکاران زیادی برای راه اندازی و پویایی واحدهای طب صنعتی و بهداشت قدیم و سلامت کار فعلی زحمات زیادی را متحمل شده اند لذا وظیفه خود میدانیم نه به اندازه خدمات آنها که قطعاً برای ما مقدور نمی باشد ولی حداقل به اندازه بضاعت خود از این همکاران بزرگوار یاد کنیم

 


Loading