سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳:۴۴
 

معرفی شوراهای تخصصی سلامت کار در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

  • شورای فنی کشوری متخصصین طب کار و روسای مراکز سلامت کار
  • شورای فنی کشوری HSE  مراکز بهداشتی درمانی
  • شورای فنی کشوری بهبود تغذیه
  • شورای فنی کشوری پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن غیر واگیر
  • شورای فنی کشوری اورژانس های صنعتی پیش بیمارستانی