سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳:۱۵
 

تغذیه

تغذیه از تاثیر گذار ترین فاکتور های موثر بر حیات انسانها است که با  تمامی ارگان های بدن مرتبط میباشد و افزایش بهره وری نیروی کار که سرمایه های انسانی هر جامعه به حساب میایند نقش بسزای دارد

امرزوه اثر سودمند ریز مغذی ها و ویتامین ها در کاهش استرس های شغلی ، افزایش هوشیاری و افزایش شادابی و نشاط و همچنین  بهبود عملکرد مغزی بر کسی پوشیده نیست

توصیه های تغذیه ای میتواند در بهبود عملکرد کارکنان(خصوصا پرسنل نوبت کاری) بسیار موثر و مفید باشد و سازمان بهداشت و درمان بر اساس رسالت ذاتی خود  و با بهره مندی از نیرو های متخصص در سطح سازمان به منظور معرفی الگو های برتر و تغذیه صحیح متناسب با شرایط کارکنان صنعت نفت برنامه های مدونی را در دستور کار خود دارد

 

برنامه های سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 

  • برنامه ریزی به منظور افزایش آگاهی جمعیت تحت پوشش در خصوص بهبود الگوی رفتارهای  تغذیه ای در خانواده های صنعت نفت از طریق آموزش عمومی ، برگزاری سمینار های آموزشی و چاپ پمفلت آموزشی و طراحی اپلیکیشن های مرتبط

 

  • طراحی فرآیند  مشاوره های تخصصی به منظور آگاهی بخشی و کمک به افرادخاص داری ریسک فاکتور های قلبی و عروقی
  • مشارکت با شرکت های صنعتی به منظور اجرا ی دستور العمل رستوران های دوستدار تغذیه سالم که با ارائه منو های غذایی مناسب باعث فرهنگ سازی رفتار های تغذیه ای و کاهش ریسک بیماری های قلبی عروقی شود  

 

:arrow_backward:سند جامع  رستوران های دوستدار تغذیه سالم

:arrow_backward:آئین نامه های و روش اجرایی

:arrow_backward:مناطق فعال در خصوص  استقرار و اجرای کردن دستور العمل های رستوران دوستدار تغذیه سالم