سال جهش تولید

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۰۲
 

همکاران محترم متخصص طب کار مناطق سازمان ( بر اساس حروف الفباء)

ذهبی علی رضا

دکتر علی رضا ذهبی

منطقه اهواز و ماهشهر

غروی مرجان

دکتر مرجان غروی

منطقه اصفهان

شاکری مهرداد

دکتر مهرداد شاکری

منطقه شمال کشور

صفائی سارا

دکتر سارا صفائی

منطقه اهواز و ماهشهر

جامه بزرگی ایرج

دکتر ایرج جامه بزرگی

منطقه بوشهر و خارک

حق جو علی

دکتر علی حق جو

منطقه تهران

داودی مرتضی

دکتر مرتضی داودی

منطقه مرکزی و لرستان

کرمی فر کیوان

دکتر کیوان کرمی فر

منطقه بوشهر و خارک

رضائی مجتبی

دکتر مجتبی رضائی

منطقه اهواز و ماهشهر

شفیع زاده رضا

دکتر رضا شفیع زاده

منطقه اهواز و ماهشهر

شهریاری مهران

دکتر مهران شهریاری

منطقه آبادان

شکیب منش علیرضا

دکتر علیرضا شکیب منش

منطقه تهران

شمسی زاده شهروز

دکتر شهروز شمسی زاده

منطقه فارس و هرمزگان

بلوری افشین

دکتر افشین بلوری

منطقه تهران

عظیم زاده بهروز

دکتر بهروز عظیم زاده

منطقه شمالغرب (تبریز)

حسن زاده هرمز

دکتر هرمز حسن زاده

منطقه شمال شرق(مشهد)

لطفی سعید

دکتر سعید لطفی

منطقه بوشهر و خارک


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839