سال رونق تولید 

امروز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۱۵

 

آینده از آن ملتی است که گذشته خود را خوب می شناسد 

در طول سال های گذشته همکاران زیادی برای راه اندازی و پویایی واحدهای طب صنعتی و بهداشت قدیم و سلامت کار فعلی زحمات زیادی را متحمل شده اند لذا وظیفه خود میدانیم نه به اندازه خدمات آنها که قطعاً برای ما مقدور نمی باشد ولی حداقل به اندازه بضاعت خود از این همکاران بزرگوار یاد کنیم

 


 • آقای دکتر حسن افتخار اردبیلی

  سابقه ریاست و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران دارند و همکاری با سازمان سالهای 75تا 77 بعنوان مشاور بهداشت

  آقای دکتر حسن افتخار اردبیلی

 • آقای دکتر محمد رضا شفیعی

  آقای دکتر محمد رضا شفیعی از سال 1376 لغایت 1387به عنوان رئیس طب صنعتی و بهداشت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و بعد از آن به افتخار بازنشستگی نایل شدند

  آقای دکتر محمد رضا شفیعی

 • آقای دکتر محمد رضا کاظمی آشتیانی

  آقای دکتر محمد رضا کاظمی آشتیانی هم اکنون رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان مرکزی صنعت نفت تهران و سال حضور در ستاد سازمان 87/2/22 لغایت 88/2/16

  آقای دکتر محمد رضا کاظمی آشتیانی

 • آقای دکتر افشین بلوری

  آقای دکتر افشین بلوری هم اکنون معاون طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت تهران سال حضور در ستاد سازمان 88/02/16 لغایت 95/09/14

  آقای دکتر افشین بلوری

Loading