سال رونق تولید 

امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۳
 

دستور العمل های مربوط به واحد HSE

دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران
[ ستاد سازمان - ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
طرح بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
[ ستاد سازمان - ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران صنعت نفت
[ ستاد سازمان - ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ]

بیانیه تعهد و خط مشی سلامت ،ایمنی،محیط زیست

بیانیه تعهد و خط مشی سلامت ،ایمنی،محیط زیست
[ ستاد سازمان - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]