سال رونق تولید 

امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۲۲
 

معرفی واحد بهداشت عمومی و محیط

معرفی واحد بهداشت عمومی و محیط :

 

واحد بهداشت عمومی و محیط زیر مجموعه طب صنعتی و بهداشت ( معاونت سلامت کار وHSE ) در مناطق 14 گانه سازمان بهداشت و درمان می باشد . چارت سازمانی و سمت های این واحد در هر منطقه براساس گستردگی شامل رئیس واحد بهداشت / کارشناس ارشد بهداشت / کارشناس بهداشت تشکیل شده است .

 وظیفه کلی این واحد ها نظارت بر اجرای استانداردهای بهداشتی در کلیه مراکز تحت پوشش جهت حفظ و ارتقاء سلامت  کارکنان و خانواده های آنان و انجام مداخلات مرتبط به منظور رفع نواقص و مشکلات بهداشتی میباشد.

هدف کلی و نهایی :

 

هدف نهایی این واحد تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت از طریق درگیر نمودن آگاهانه و فعالانه پرسنل در برنامه های بهداشت محیط و جلب همکاری برون بخشی و درون بخشی از طریق کنترل عوامل محیطی می باشد.

حفظ بهداشت عمومی و محیط در مواردی مانند تامین آب شرب سالم ، برقراری سیستم مدیریت پسماند ، تصفیه فاضلاب ، استفاده صحیح از گندزداها و کنترل عوامل بهداشت محیطی در اماکن ، کنترل بیمار یها و مبارزه با حشرات و جوندگان از جمله مهمترین اهداف این واحد می باشد.

 

اهم وظایف واحد :

 

-         انجام بازرسی های  بهداشت محیطی  از کلیه واحدها و اماکن عمومی در شرکت های تحت پوشش   و پایش اقدامات اصلاحی بهداشتی

-         حضور به موقع در اورژانس های بهداشتی

-         تهیه و یا به روز نمودن روش های اجرایی ، دستور العمل ها ، فرم ها ، آئین نامه ها و  مقررات بازدیدهای بهداشتی

-         صدور کارت تندرستی ( کارت بهداشت ) و یا نظارت بر تهیه کارت بهداشت کارکنان شاغل در رستوران ، آشپزخانه و آبدارخانه ها

-         بهداشت آب شامل نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و آزمایشهای دوره ای میکروبیولوژی و شیمیایی از منابع آب آشامیدنی ، چاهها و آب استخرها

-         برگزاری کلاس های آموزش بهداشت عمومی و محیط

-         تهیه پمفلت ، پوستر و بروشور آموزشی و توزیع در مراکز تحت پوشش

-         جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات آماری فعالیت‌های بهداشتی

-         مبارزه با حشرات و جوندگان

-         پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

-         مدیریت پسماند در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی

-         مدیریت و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب و دفع بهداشتی پساب

-         واکسینا سیون شاغلین

-         نظارت بر خرید و استفاده مواد گندزدا و ضد عفونی کننده

-         عضویت و همکاری در کمیته های مختلف بیمارستان و مراکز تحت پوشش

-         همکاری و مشارکت در استقرار سیستم مدیریت HSE

-         همکاری و مشارکت در استقرار سیستم اعتباربخشی بیمارستان

-         همکاری در کمیته بحران و انجام اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839