سال رونق تولید 

امروز پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۱
 

تعداد کارشناسان و مراکزی که مورد بازدید قرار میگیرند

 

نام منطقه

تعداد کارشناسان

تعداد واحدهایی که مورد بازدید قرار میگیرند 

رسمی

پیمانکاری

غرب کشور

3

1

4 استان , 173واحد

فارس و هرمزگان

3

2

4 استان و 654 واحد

شمال کشور

-

1

2 استان 140 واحد

اهواز و ماهشهر

7

2

561 واحد در اهواز و کلیه بخش های بیمارستان ماهشهر

تهران

5

3

تهران ، قم ، البرز، زنجان و قزوین واحد اصلی ( 224 واحد )

شمال شرق

-

1

5 استان , 500 واحد

شمالغرب

-

1

3 استان

بوشهر و خارک

9

2

454واحد ( بوشهر , عسلویه و خارک )

آغاجاری

3

1

245 واحد

آبادان

3

-

283 واحد

اصفهان

3

-

3 استان , 252 واحد

مرکزی و لرستان

1

-

مرکزی و لرستان , 180 واحد

گچساران

1

1

216 واحد

مسجد سلیمان

1

-